สำหรับผู้สื่อข่าว(Press) 2018-01-15T15:22:37+00:00

 

 


ตารางกิจกรรมสื่อมวลชน

 

ข้อมูลการจัดงานสำหรับสื่อมวลชนใช้ในการประชาสัมพันธ

  1. กำหนดการเวที (update:12/02/2561)
  2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน (ZIP)

ช่องทางการประชาสัมพันธ์งาน

FACEBOOK: fb.com/chulanorthexpo
LINE@ : Chula North Expo   

 

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมแจ้งได้ที่ email: CHULANORTHEXPO@GMAIL.COM