Please Wait 2018-01-10T14:06:54+00:00

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ทางเรากำลังปรับปรุงระบบค่ะ
และระบบจะเปิดให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนในอีก

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

เว็บไซต์ : www.chulanorthexpo.com

Facebook Fanpage : Chula North Expo 2018