ฟหกหฟกฟหก

/ฟหกหฟกฟหก

ฟหกหฟกฟหก

สร้างรูป PROFILE CU100

ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยการใช้รูป PROFILE ที่ติดตรา
สัญลักษณ์ CU100 ใน SOCIAL MEDIA

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปของคุณ


BROWSEขั้นตอนที่ 2: เลือกแบบและปรับแต่ง


ขั้นตอนที่ 3: บันทึกรูป PROFILE CU100 ของคุณ

By | 2017-12-26T11:18:32+00:00 December 7th, 2017|Categories: Announcer|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

%d bloggers like this: